Samen met U, maken wij ons sterk voor het KCR-gebied.

Kunnen we op Uw steun rekenen?

Klik hier voor de Tikkie link

Als U liever een gewone bankoverschrijving gebruikt

Bedrag overmaken naar A van den Elsen, rekeningnummer NL62ABNA0106616994 onder vermelding van KCR gebiedsvisie.

Toen we in 2018 we met onze activiteiten begonnen, ontvingen we een bescheiden startsubsidie via de gemeente/wijkvereniging. Daarvan hebben we de aanloopkosten kunnen betalen:

  • acht info/overlegbijeenkomsten bij de Helden van Kien
    Het ontwerpen en in de lucht houden van onze website www.kcrgebiedsvisie.nl.
  • Het verzorgen van folders voor onze presentaties, en het drukwerk van voortgangsrapportage voor alle bewoners in het KCR-gebied. (ruim 1100)
  • Voor diverse presentaties , hand outs voor o.a. B&W, waterschap en diverse andere bijeenkomsten

Wij hebben van die startsubsidie op geen enkele manier iets aan onszelf uitgekeerd!! Onze vergaderkosten (intussen meer dan 100 vergaderingen!), reiskosten en andere kosten werden betaald uit eigen zak. En dat willen we ook zo houden.

Om onze activiteiten vervolg te kunnen geven, verwachten we jaarlijks zo’n 400 euro nodig te hebben. Met dit bedrag kunnen we o.a. de website in de lucht houden en het drukwerk bekostigen, waarmee we contact onderhouden met U en met instanties, zoals Gemeente, Waterschap, ondernemers, etc.

Daarom vragen we U of U bereid bent een donatie te doen aan onze Werkgroep om zo ons werk voor de wijken Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen te ondersteunen.

Alvast hartelijk bedankt!

Werkgroep KCR-Gebiedsvisie