Voortgang

06 februari 2023 Afstemming met buurtvereniging Rijsingen

Het bestuur van KCR heeft op 6 februari een gesprek gehad met het bestuur van de buurtvereniging Rijsingen.
Daarin hebben we afgesproken dat de buurtvereniging zelfstandig contact zal hebben met gemeente en eventueel andere instanties als zij daartoe de behoefte voelen.
Op dit moment betreft dat: de ‘Ruimte-voor-ruimte regeling Olland/’t Laar’, en de ‘Reconstructie Ollandseweg’. Beide ontwikkelingen raken immers rechtstreeks het belang van zowel de buurtvereniging als de KCR-Werkgroep.
KCR geeft op deze onderwerpen commentaar aan instanties, met als uitgangspunt het gehele KCR-gebied; de buurtschap doet dit voor de buurtschap Rijsingen.
Daarnaast hebben we afgesproken elkaar op de hoogte te houden van wederzijdse activiteiten die van belang zijn voor het KCR-gebied.
Natuurlijk blijft het Rijsingen onderdeel van het gebied waarvoor wij op basis van onze visie actief zijn; de R blijft een belangrijk onderdeel van het KCR-gebied.