Voortgang

1 april 2022 Mailbericht KCR-Werkgroep aan buurtadviseur

Mailbericht KCR-Werkgroep aan buurtadviseur waarin wij uitleggen waarom het eigenlijk gaat, en wat wij van de gemeente verwachten, overeenkomstig afspraken in het verleden.

Dag,

Dank voor je antwoord.

Het voorstel wat je doet lijkt ons zinvol, mag ik er van uit gaan dat ons eerste “kwartaalcontact” dan 1 juli is?

Verder wil ik ingaan op een misverstand wat door een interpretatiefout gerezen is richting Rien en Lianne.
In onze brief is duidelijk vermeld dat de samenwerking met de gemeente prima verloopt.
Echter, altijd op ons initiatief.
Voorbeelden zijn o.a. de afspraak t.a.v. bebouwing Kinderbos-Noord, en de betrokkenheid rondom de plannen m.b.t. ruimte voor ruimte in de omgeving van de Ollandseweg.

We hebben – op ons verzoek – een prettig gesprek gehad met Lianne en Rien.
Sommigen van ons hebben na mijn telefonisch contact met de heer Verkuijlen (gebiedsmanager buitengebied) nu als privépersoon” !!” een uitnodiging gekregen voor een nog te organiseren bijeenkomst rondom de Ollandseweg (ook hier hebben wij graag alsnog een uitnodiging voor de werkgroep.)

Dus voor de goede orde, hieronder de Bottom-line van de brief en de kern.
Meestal prima reactie door ambtenaren van gemeente als we vragen stellen, echter, we worden niet betrokken als we er niet om vragen.
De crux van ons verzoek is om als integraal onderdeel van ontwikkeling rondom plannen in ons woongebied gekend en gehoord te worden.

Met hartelijke groet,
Romano van der Meijden