Voortgang

1 maart 2021 concept omgevingsvisie van de gemeente

De gemeente Meierijstad heeft een concept-omgevingsvisie. Onderstaande tekst is door ons gedownload van de site van de gemeente . Eind januari is de tekst verwijderd om ons niet bekende reden, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit gebeurd is in verband met het stilleggen van het proces.

Samenvatting concept-omgevingsvisie in 4 thema’s

1. Onze visie voor de kernen
Winkels en horeca concentreren we in de centra van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Erp heeft een centrum waar de huidige voorzieningen kunnen blijven. Daar zien we geen gelegenheid voor verdere ontwikkeling van winkels en horeca.

In sommige wijken is er nog een buurtwinkelcentrum of een snackbar. Een winkel of café blijft mogelijk in de dorpsharten van Boerdonk, Boskant, Eerde, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Wijbosch en Zijtaart.

Duurzame evenementen zonder hinder en schade
Evenementen zijn van sociale en economische betekenis. Er gelden wel randvoorwaarden om hinder en schade tegen te gaan. Voor grootschalige evenementen is er gelegenheid op enkele terreinen buiten het stedelijk gebied, op de Noordkade en in Veghel-Centrum. In de andere centra kunnen evenementen met een lokale betekenis plaatsvinden. Van evenementen vragen we, net als van bedrijven, dat ze duurzaam gemaakt worden. Om redenen van gezondheid en milieu beëindigen we het gebruik van particulier vuurwerk en lachgas. Bij een evenement is voor professioneel gebruik van vuurwerk een uitzondering mogelijk.

Het beheer van openbaar gebied in de centra
Een centrum of dorpshart is de gezamenlijke leefruimte van bewoners van die kern. Het centrum is daarnaast ook van belang voor bezoekers. We stellen in de kernen méér eisen aan het beheer van het openbaar gebied dan in het landelijk gebied. Openbaar gebied verdient het om schoon, heel en veilig te zijn. Zwerfvuil en hondenpoep zijn onwenselijk. We stimuleren ondernemers om te blijven helpen om de stoep voor hun winkel, café of restaurant schoon te houden.

Klimaatverandering
Openbaar gebied moet beter aangepast worden aan de effecten van klimaatverandering. Dit geldt ook voor particulier terrein en gebouwen. Er zijn hevigere regenbuien, maar ook perioden van langdurige hitte en droogte. We willen dieren en planten meer kansen bieden. Ook in stedelijk gebied of op bedrijventerreinen.

2. Onze visie voor de woongebieden
Het is goed wonen en leven in Meierijstad

Er zijn aantrekkelijke centra, wijken, dorpen en verschillende soorten woonomgevingen. Voorzieningen en werkgelegenheid zijn er in onze kernen, en nabij zoals in Uden, ’s-Hertogenbosch of Eindhoven. Onze samenleving is actief in allerlei verenigingen als en in ondernemerschap.

In bestaande kernen is nog ruimte om te bouwen. Daarmee komen we tegemoet aan de woningbehoefte. Daarnaast voltooien we ontwikkelingsgebieden zoals Veghels Buiten en Scheifelaar II in Veghel, De Bolst in Erp en Zijtaart-Zuid. Bunderse Hoek in Veghel kan ontwikkeld worden voor grondgebonden, compacte woningen. Ook Schijndel biedt gelegenheid tot ontwikkeling, met het gebied Hooghekke en twee locaties (waaronder Plein 21) aan de westzijde. In Sint-Oedenrode is een ontwikkeling mogelijk tussen de Zwembadweg en Koningsvaren, in aansluiting op de wijk Kinderbos. Met goed ingerichte 30 km/u-zones en verkeerslessen bevordert Meierijstad de veiligheid. Maar voor veilig verkeer is ook ander gedrag nodig van verkeersdeelnemers.

Duurzaam en toekomstbestendig
Water-, warmte en elektriciteitsvoorzieningen van woningen en wijken gaan veranderen. Inwoners kunnen regenwater opvangen en gebruiken voor het toilet of voor