Voortgang

1 november 2022 De aangekondigde “Inloopavond met buurtdialoog” met betrekking tot woningbouwontwikkeling Zwembadweg-Koningsvaren (Kinderbos-Noord)

Tijdens deze avond lichtte de Gemeente aan de hand van een presentatie het concept-stedenbouwkundig plan toe voor het plangebied Kinderbos-Noord. Nadrukkelijk werd onderstreept dat het hierbij nog slechts ging om een eerste opzet: de ontwerpsuitgangspunten en het stedenbouwkundig plan waren niet meer dan concepten, waaraan – zo werd uitdrukkelijk onderstreept – geen rechten ontleend konden worden. Ook de tekening/schets die werd getoond heeft nog geen definitieve weergave; naar aanleiding van de commentaren worden zowel de teksten als de tekening wellicht nog aangepast naar aanleiding van de opmerkingen tijdens en na de inloopavond.