Voortgang

10 december 2021 De gebiedsregisseur buitengebied belt (11.00 uur)

De gebiedsregisseur buitengebied belt naar aanleiding van de mail die we anderhalf uur geleden naar een wethouder hadden gestuurd.
In het gesprek heb we hem toegelicht waar onze werkgroep voor stond, en wat we de laatste 3 jaar hebben proberen te doen.
Heb hem uitgelegd dat we gesprekspartner willen zijn bij de ontwikkelingen in en rondom het KCR gebied.
Vandaar ook ons verzoek om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen rondom Hoeve arbeidslust, en de Ollandseweg.
Hem verteld dat we reeds een positief contact hebben gehad met de eigenaren van de Hoeve, maar dat we geen enkel signaal hebben gehad van de gemeente m.b.t. het aanstaande project rondom de Ollandseweg.
Naar aanleiding van dit gesprek hebben de inwoners van de straat Kinderbos alsnog de uitnodiging ontvangen die op de datum van 8 december naar andere omwonenden gestuurd is.
Ter afsluiting van het gesprek hebben we afgesproken dat we als werkgroep KCR worden betrokken in aanstaande ontwikkelingen in ons woongebied, e.e.a. conform de participatieparagraaf in de omgevingswet.