Voortgang

10 december 2021 Mailbericht aan de wethouder inzake aanstaand project aan Ollandseweg

Van: Romano van der Meijden [mailto:dirocs@gmail.com] Verzonden: vrijdag 10 december 2021 9:30
Aan:
Onderwerp: Brief dd 8 december inzake verbeteren kwaliteit buitengebied

Hallo,

Dank voor het toezenden van bovengenoemde schrijven.

Naar aanleiding van een zinsnede in de brief heb ik een vraag.

Die zinsnede is: “En een aantal mensen denkt al na over de mogelijkheden voor het gebied het gebied Kinderbos-Cathalijne- Rijsingen. Met deze mensen zijn we al in gesprek.”

Wordt met deze tekst onze werkgroep bedoeld?

Zo ja, met wie hebben jullie dan gesproken inzake dit project, daar is ons niets van bekend.

Wij hebben overigens o.a. in dit kader contact gezocht met de “regisseur buitengebied”, tot op heden hebben wij geen reactie mogen ontvangen.

Nogmaals willen wij benadrukken dat wij graag meedenken in de ontwikkelingsopgave in wat wij beschouwen als “ons gebied”, dit behelst o.a. ook de ontwikkeling rondom Hoeve Arbeidslust, en de ontwikkeling van het bouwplan Kinderbos Noord.

Met hartelijke groet,
Namens werkgroep KCR
Romano van der Meijden