Voortgang

10 oktober 2022 Uitnodiging voor een “Inloopavond met buurtdialoog” in verband met woningbouw op Kinderbos-Noord (Zwembadweg/Koningsvaren)

Woningbouw
Gemeente Meierijstad is bezig met de voorbereiding voor woningbouwontwikkeling op een perceel gelegen aan de Zwembadweg-Koningsvaren (zie bijlage). Dat doen we samen met twee initiatiefnemers. Binnen het plangebied kunnen ongeveer 100 woningen worden gebouwd. Het woningbouwprogramma voor het gebied zal bestaan uit een mix aan (sociale) huurwoningen koopwoningen en bouwkavels.

Inloopavond met omgevingsdialoog
Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat de omgeving wordt betrokken bij dit initiatief. Daarom organiseert de gemeente een inloopavond waar ook de omgevingsdialoog zal plaatsvinden. Doel van deze avond is om uzelf te laten informeren en samen met ons van gedachten te wisselen over de conceptschetsen die in voorbereiding zijn.

Uitnodiging bijeenkomst 1 november 2022
De bijeenkomst is op dinsdag 1 november in het gemeentebuis van Sint-Oedenrode (Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode). Er zullen 2 sessies worden gehouden van 18.30 tot 19.30 uur en van 19.45 tot 20.45 uur. Aan het begin van elke sessie wordt een korte toelichting gegeven