Voortgang

12 januari 2023 Brief van KCR-Werkgroep aan wethouder Ruimtelijke ordening en infrastructuur

Brief van KCR-Werkgroep, mede namens Stichting Landschapspark Kienehoef en bezorgde inwoners Schootsedijk , Zwembadweg-Noord en Erica, gericht aan wethouder Ruimtelijke ordening en infrastructuur inzake zorgen omtrent verkeersontwikkeling noordwestelijk gebied Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad

Per e-mail aan Gemeente Meierijstad

Betreft: zorgen omtrent verkeersontwikkeling Noord Westelijk gebied Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode, 12 januari 2023

Geachte heer ,

Op 19 oktober is een inloopavond gehouden m.b.t. de herinrichting van de Ollandseweg.

Als reactie hierop hebben o.a. vertegenwoordigers van buurtvereniging Rijsingen, van bewonersgroep Schootsedijk en Zwembadweg Noord, van de stichting landschapspark Kienehoef , en van KCR hun zorg schriftelijk aangegeven.

Wij hebben vastgesteld, dat de zorgen niet alleen de punten in hun schrijven bevatten, maar dat zij, bij nader inzien, de totale verkeerssituatie in het Noord Oostelijk gebied van Sint Oedenrode beslaan.

Op 4 januari voerde het bestuur van KCR overleg met één van onze samenwerkingspartners: Stichting Landschapspark Kienehoef.
Het voorgenomen project m.b.t. de Ollandseweg was een belangrijk onderwerp van gesprek: zowel het proces als de inhoudelijke ontwikkeling.

Daarop hebben wij contact opgenomen met vertegenwoordigers van andere betrokkenen in het betreffende gebied.

Via dit schrijven delen wij, KCR en Stichting Streekpark Kienehoef, nadrukkelijk onze zorg mede namens vertegenwoordigers van Schootsedijk en Zwembadweg Noord.

Wij zijn van mening dat de herinrichting van de Ollandseweg dient te worden ontwikkeld in samenhang met de totale verkeerssituatie in het gebied ten Noord-Oosten van Sint-Oedenrode.

Geschiedenis
In het begin van de tachtiger jaren werd de bouw van de wijken Kienehoef en Kinderbos voorgenomen en gerealiseerd.
Voor de verkeersontsluiting was indertijd een zgn. Noordelijke Randweg voorzien.
Mede in verband met bezuinigingen op het totaalplan werd o.a. afgezien van de aanleg van de Noordelijke Randweg en heeft men zich m.b.t. de verkeerssituatie in Sint-Oedenrode beperkt tot een zuidelijke randweg.
De ontwikkeling van de Heikant en de aanleg van de A50 heeft nog meer druk gegenereerd op de verkeerssituatie, zonder dat de in- en uitvalswegen in het Noord-Oosten hierop aangepast werden.

Huidige situatie:
De Bobbenagelse weg is overbelast en fungeert in feite als uitvalsweg naar en van Best(A2) en Liempde(A2) mede door verkeer beperkende maatregelen in Olland.
De Schootsedijk ondervindt steeds meer overlast van sluipverkeer naar en van Schijndel, Boxtel en Olland, mede door snelheidsbeperkingen die in Schijndel getroffen zijn; op deze wijze ontwikkkelt de Schootsedijk zich tot een uitvalsweg in o.a. als “binnendoor naar A2 en A50” met alle gevolgen van dien voor wandelaars, ruiters en voetgangers.
Ook zal de toekomstige ontwikkeling van “woongebied Kinderbos Noord”, en de ontwikkeling van Hoeve Arbeidslust een consequentie gaan hebben op de algemene verkeerssituatie in het gebied.
Vele zorgen m.b.t. de herinrichting van de Ollandseweg zijn via specifieke mails aangegeven door de diverse bewoners vertegenwoordigers .

Advies
In ons overleg is duidelijk geworden dat de herinrichting van de Ollandseweg een positieve stap ka