Voortgang

12 oktober 2021 Bouwplan Kinderbos-Noord

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw lagen er plannen voor woningbouw op wat vroeger de buitenwerf was van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode (gelegen tussen Koningsvaren en Zwembadweg). Omdat Gedeputeerde Staten toen geen goedkeuring gaven aan het noordoostelijk plandeel Kinderbos, is dat tot op vandaag onbebouwd gebleven, al is de bestemming ‘woningbouw’ op dat plandeel wel van kracht gebleven.

Op 12 oktober is die oude bouwbestemming omgezet in de ondertekening van een koop- en bouwplanovereenkomst  tussen een wethouder van gemeente Meierijstad en Clernie van Wanrooij van het Geffense bedrijf Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling voor een ontwikkelingsproject op het al jaren braakliggend noordoostelijk deel van Kinderbos. Daar komen in totaal 104 woningen, waarvan Van Wanrooij er 91 zal realiseren.