Voortgang

13 oktober 2021 Brief aan wethouders

Wij hebben inmiddels vernomen dat de bouw op Kinderbos Noord (104 woningen) definitief door zal gaan.

Om zeker te zijn dat we betrokken worden bij deze ontwikkeling (en eventuele andere plannen) versturen we onderstaand schrijven aan u beiden, als portefeuillehouder voor resp. Ruimtelijke Ordening en Woningbouw.

We hebben het afgelopen jaar goede en vruchtbare gesprekken met u beiden gevoerd over de gebiedsvisie KCR (Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen).

In het door ons hierover geproduceerde rapport gaan wij namens de bewoners in op heden, verleden en gewenste toekomst van het KCR-gebied.

Tot ons genoegen blijkt het huidig beleid van de gemeente Meierijstad ten aanzien van dit gebied positief gericht.
U neemt verantwoordelijkheid voor gewenste woninguitbreiding (Kinderbos-Noord), en u hebt een besluit genomen waar grootschalige woningbouw ontwikkeld zal worden (Heikant-Noord).
Wij zijn verheugd over deze ontwikkelingen.

Onlangs zijn de gronden van de erven Van Bree, samen met de hoeve Arbeidslust, van eigenaar gewisseld.
De aard en uitwerking van het verdienmodel dat voor dit onroerend goed ontwikkeld gaat worden, heeft vanzelfsprekend onze aandacht. Door hierover met de nieuwe eigenaren, alsook met de Stichting Streekpark Kienehoef steeds in overleg te blijven, willen wij de ontwikkeling op en rond de hoeve nauwlettend van nabij volgen, en ook, waar dit wenselijk of  nodig is, invloed uitoefenen, met als doel, een zo breed mogelijk draagvlak bij de bewoners van het KCR-gebied te realiseren.

Wij zouden het in dit kader op prijs stellen betrokken te worden bij belangrijke ontwikkelingen in het  KCR-gebied, met name de woningbouw op Kinderbos-Noord, en de planvorming rond Hoeve Arbeidslust. Ook Kinderbos en de omliggende landerijen maken daar vanzelfsprekend onderdeel van uit.
In afwachting van Uw reactie, met vriendelijke groet,
namens Kerngroep KCR,
Romano van der Meijden.