Voortgang

14 januari 2020

De start van de rapportage begint in januari van 2020.

We werden toen benaderd door het secretariaat van Burgemeester en wethouders.

Zij informeerden of wij bereid waren, op korte termijn, een presentatie te geven aan B&W.