Voortgang

14 juli 2023 Veranderingen in de samenstelling van het bestuur van KCR.

Begin juli heeft Romano van der Meijden ons laten weten dat hij niet langer beschikbaar is als bestuurder van ‘Werkgroep KCR’. Romano bekleedde de positie van voorzitter. In de periode dat hij lid was van ons bestuur, vanaf 2018, heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van het rapport ‘Gebiedsvisie KCR’, heeft hij veel externe contacten onderhouden en al onze vergaderingen voorgezeten. Wij danken Romano voor zijn inzet in deze hele periode.
In de afgelopen maand hebben we ook een nieuw bestuurslid aan onze club kunnen toevoegen: Jeroen Paijmans, wonende aan Kinderbos, is ons bestuur komen versterken. We hebben hem welkom geheten en hopen veel van zijn kennis en kunde gebruik te kunnen maken.
Dat betekent dat het bestuur van KCR er als volgt uitziet:
– Peter van Esch: voorzitter
– Frans Hulzink: secretaris
– Ton van den Elsen: penningmeester
– Ad van Dijk: algemeen bestuurslid
– Jeroen Paijmans: algemeen bestuurslid
Voor info of contact kunt u ons bereiken via het contactformulier