Voortgang

14 maart 2022 Brief van KCR-Werkgroep, gericht aan de burgemeester van Meierijstad

Brief van KCR-Werkgroep, gericht aan de  burgemeester van Meierijstad: de reden ligt in het feit dat wij, door de gemeente, niet automatisch betrokken worden bij potentiele activiteiten in ons gebied zoals wel was toegezegd.

Aan: Burgemeester Meierijstad
Van: Werkgroep KCR (Kinderbos, Cathalijne, Rijsingen)

14 maart 2022

Geachte heer,

Deze mail schrijft onze werkgroep aan U, aangezien U burgerparticipatie in Uw portefeuille heeft.

Wij willen U hiermee op de hoogte brengen van de ontwikkelingen omtrent ons burgerinitiatief, en tot slot vragen om Uw advies.

Zoals U zich waarschijnlijk zult herinneren, hebben wij een gebiedsvisie geschreven m.b.t. ons woongebied (KCR-gebiedsvisie; zie: www.kcrgebiedsvisie.nl).
Deze visie is in 2019 tijdens een 10-tal sessies afgestemd met bewoners, ondernemers in het gebied, woningbouwvereniging, waterschap en gemeente.
Ten behoeve van de gemeente hebben we onze visie vertaald in de “spaken van het wiel van Meierijstad”
We hebben voor onze informatievoorziening intensief samengewerkt met het gemeentelijk apparaat, en hebben, voorafgaand aan de publicatie van onze visie op 21 januari 2020 een presentatie gegeven aan B&W – dit op expliciet verzoek van B&W.

Aansluitend op onze presentatie heeft U ons verzocht aan het College kenbaar te maken wat wij als KCR-Werkgroep verwachten van de gemeente, gezien de bevindingen in ons rapport.
Dat hebben wij vervolgens gedaan.
Verder hebben wij de Raad aangeschreven en op 4 maart 2020 en onze bevindingen en verwachtingen aan hen gepresenteerd (zie bijlage).

In de afgelopen jaren hebben wij presentaties gegeven aan raadsleden (in het bestuurscentrum), gesprekken gevoerd en overlegd met diverse wethouders, telkens op ons verzoek, en met diverse ambtenaren die betrokken waren bij voorgenomen ontwikkelingen in ons woongebied, ook hier weer telkens op ons verzoek.

Inmiddels werken wij samen met ‘Stichting landschapspark Kienehoef’, ‘Roois Landschap’, het IVN, en de investeerders in de Hoeve Arbeidslust.
Dit alles om, namens de KCR-inwoners, betrokken te worden en te blijven bij de ontwikkelingen in ons woongebied.

Aangezien er nog belangrijke ontwikkelingen op stapel staan, met name de bebouwing van Kinderbos Noord, de gebiedsontwikkeling rondom Hoeve Arbeidslust, de ruimte voor ruimte aanpak rondom de Ollandseweg, de herstructurering van het fietspad langs de Ollandseweg, hebben wij besloten onze activiteiten nog minstens een viertal jaren voort te zetten.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen hebben wij onlangs een succesvolle crowdfunding opgezet welke door bewoners van het KCR-gebied ruimhartig gewaardeerd werd.

Echter, het spijt ons te moeten constateren dat wij door de gemeente nog ‘niet gezien’ lijken te worden “als een speler” in het krachtenveld, al was dat misschien niet de intentie.
Wij (b)lijken als bewonersvertegenwoordiging, bij de gemeente (nog?) geen integraal onderdeel in het voortraject van planontwikkeling te zijn.

Aangezien verkiezingen aanstaande zijn, en de samenstelling van Raad en B&W, waarschijnlijk deels zullen wijzigen, en wethouders van portefeuille zullen wisselen, lijkt het ons een goed moment on