Voortgang

14 mei: mail naar gemeente om uitblijven reactie op onze eerder geschreven mails te memoreren,

Sint-Oedenrode 14 mei 2020.

Geacht college,

Wij schrijven U deze mail om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken met betrekking tot ons burgerinitiatief in relatie met de eventuele ontwikkeling van bouwplannen in onze omgeving.

Wij realiseren ons dat de Coronacrisis leidt tot veel extra werk en commotie, maar wij zouden het enorm waarderen als wij een antwoord kunnen krijgen op onze mails die wij respectievelijk op 3 en 4 maart verstuurd hebben.

Met betrekking tot het uitblijven van een reactie op onze mails dd. 3 maart , gericht aan de wethouder (bijlage 1),  en op 4 maart gericht aan de raadsleden  (bijlage 2) hebben wij vorige week contact gehad met raadsadviseur.

Zij vertelde ons desgevraagd dat haar niet bekend was wat de status van de brief van 3 maart was.

Ten aanzien van de brief van 4 maart kon zij ons vertellen dat deze brief doorgegeven was aan het college om verder te behandelen.

Vandaar dat wij besloten hebben om ons verzoek om beantwoording nu te richten aan het college, en wel in het bijzonder aan de Burgermeester.

De burgemeester omdat hij verantwoordelijk is voor zaken zoals het door ons georganiseerde burgerinitiatief, maar ook omdat hij ons tijdens onze presentatie op 21 januari heeft gevraagd de verwachtingen te formuleren ten aanzien van de gemeente.

Wij zien met belangstelling uit naar Uw reactie.

Met hartelijke groet,

Namens initiatiefgroep KCR