Voortgang

15 december 2022 Mailbericht aan alle wijk- en dorpsraden Gemeente Meierijstad, cc. aan Bestuur Werkgroep KCR.

Beste wijk en dorpsraden,

Zoals al eerder is aangeven willen we jullie als dorps en wijkraden uitnodigen om aanwezig te zijn op een beeldvormende avond over het onderwerp “beheer en onderhoud openbare ruimte”.

Dit onderwerp staat op deze beeldvormende avond voorlopig ingepland op donderdag 9 februari a.s. aanvang 19.30 uur in het bestuurscentrum te St. Oedenrode.

Wij vragen u deze datum en tijdstip alvast te reserveren in uw agenda.

Collega’s van Openbaar gebied zullen u nog voor die tijd nader informeren via de mail hoe het programma er precies komt uit te zien.

Tot zover onze informatie.