Voortgang

15 november 2021 Antwoord aan gebiedsregisseur

Geachte,

Allereerst hartelijk bedankt voor de mail die u ons stuurde namens de wethouders. Uit deze mail begrijp ik dat u gebiedsregisseur bent van (o.a.) de wijken/buurtschap Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen.

Wij, de Werkgroep KCR, hebben in 2018/2019 namens de inwoners van “ons” gebied een gebiedsvisie geschreven en aangeboden aan de gemeenteraad van Meierijstad. De gebiedsvisie was nodig, omdat er ontwikkelingen waren die zouden kunnen leiden tot grootschalige  bebouwing in de landelijke omgeving.
Deze visie is gebaseerd op feiten, uitgewerkt op diverse deelgebieden, en later voor de gemeente vertaald naar de ‘spaken’ van “het rad van Meierijstad”.

Indien u ons rapport niet kent, kunt u dit lezen op onze website kcrgebiedsvisie.nl

Er zijn op dit moment belangrijke ontwikkelingen gaande binnen het KCR gebied; te noemen zijn de bouw van 104 woningen op Kinderbos Noord, en de verwerving van de Hoeve Arbeidslust door de investeerders. Onze werkgroep wil graag via de gemeente betrokken blijven bij deze ontwikkelingen en participeren in de voorbereidingsfase van deze projecten. Dit ook in het licht van de Omgevingswet en de door de gemeente op te stellen omgevingsvisie.

Om toe te lichten hoe dat eventueel vorm zou kunnen krijgen stellen wij het op prijs om elkaar te ontmoeten in een bijeenkomst waarbij wat ons betreft op de agenda staat hoe we een opbouwende rol kunnen spelen in de genoemde ontwikkelingen.

Zou u een datumvoorstel willen doen voor deze bespreking ?
Dit kan wat ons betreft op elke locatie plaatsvinden, zowel bij ons als op het gemeentehuis of in het bestuurscentrum.

Met hartelijke groet,

Romano van der Meijden
Werkgroep-KCR