Voortgang

15 november 2021 Mailbericht aan initiatiefnemers

Hallo,

Deze mail is gericht aan (…) die betrokken zijn als investeerder in de hoeve Arbeidslust en de bijbehorende gronden

We zijn blij dat met jullie investering grootschalige bebouwing in dit gebied definitief is afgewend.

Wij realiseren ons dat jullie tijd nodig hebben o een zorgvuldig plan te maken voor de invulling van het businessplan, en het onderliggende verdienmodel.
Jullie hebben in DeMooiRooiKrant aangegeven dat iedereen mag meepraten bij de ontwikkeling van jullie plannen.

Wij vinden jullie beschreven aanpak heel erg constructief en willen graag als partij, die namens de bewoners de KCR-gebiedsvisie geschreven heeft, positief en opbouwend bij jullie verdere planontwikkeling betrokken blijven.

Is het in dat kader mogelijk om inzicht te krijgen in het (ontwerpproces van de plannen, waarbij we graag willen weten hoe en wanneer wij hierbij betrokken zullen gaan worden.

Met hartelijke groet,

Namens Werkgroep KCR,
Romano van der Meijden