Voortgang

16 mei 2022 Twee weken na onze reactie antwoordt 1 van de investeerders namens de investeerders

Twee weken na onze reactie antwoordt 1 van de investeerders namens de investeerders n.a.v.  Reactie KCR-Werkgroep.
Kern van zijn bericht”: we praten binnenkort nog verder over wat kan en niet kan”.

 Hallo Romano, Peter en Richard,

Dank je wel nog voor jullie inhoudelijke feedback; wordt zeer gewaardeerd.
Hierbij onze reactie op hoofdlijnen.

Wij hebben bewust het verslag wat meer op hoofdlijnen gemaakt.
We zijn namelijk pas in het begin van de visievorming en plannen.
We gaan komende tijd, ook samen met jullie, steeds meer de diepte in.
We vinden het fijn dat jullie vooraf, en op voorhand al transparant worden aangehaakt.
Zo kunnen we al vroegtijdig rekening houden met de opmerkingen en aandachtspunten.
We willen dan ook graag samen met jullie doorpraten over de vervolgstappen.

We spreken inderdaad van een informatieavond.
Naast het verstrekken van informatie, waarbij wij vooral ‘zenden’, is de dialoog met jullie en de omgeving erg belangrijk.
We willen kennismaken, informatie uitwisselen, communicatie opbouwen, gedachten en ideeën uitwisselen en zicht krijgen op de aandachtspunten.
Aan jullie reactie merken we dat er inhoudelijk nog veel zaken onvoldoende duidelijk zijn en dat is logisch.
De door jullie genoemde onderwerpen herkennen wij natuurlijk; deze zijn ook onderdeel van ons onderzoek.

Wat ons betreft gaan we samen ‘ontdekken’ wat de juiste richting is waarop de ontwikkeling vorm kan krijgen.
Wij stellen voor het verslag en jullie reactie voor nu even te laten rusten; we komen daar inhoudelijk bij het volgende overleg op terug.
Bij een volgende bijeenkomst willen we jullie nog meer meenemen in de plannen, met name ook fase 2.
Ons voorstel is samen met het ontwerpteam een workshop te organiseren.
We horen graag weer van jullie, dan plannen we iets in.

Dank voor de reactie en met vriendelijke groet,