Voortgang

17 juli 2023 ‘Werkgroep KCR’ is voortaan ‘Stichting KCR’.

Met de ondertekening van de stichtingsacte bij de notaris in Sint-Oedenrode is op maandag 17 juli de werkgroep KCR veranderd in de ‘Stichting KCR’. Na een traject waarin we de voor- en nadelen nauwkeurig hebben onderzocht en gesprekken met de buurtadviseur van de gemeente Meijerijstad en natuurlijk met de notaris, mevr. mr. E.M. van Rosmalen, hebben we in de lente van dit jaar besloten deze stap te zetten.
Als gesprekspartner over de ontwikkeling van het gebied ‘Kinderbos-Cathelijne-Rijsingen’ geeft ons dat een formelere status. Mede daarom hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen waarvoor zich ondertussen een aantal geïnteresseerden hebben aangemeld. Binnenkort ontvangen zij een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
Met deze stap hopen we de belangen die spelen in ons gebied, beschreven in de notitie ‘Gebiedsvisie KCR’ nog beter te kunnen behartigen.