Voortgang

17 mei 2022 Antwoord KCR-Werkgroep aan 1 van de 4 investeerders

Antwoord KCR-Werkgroep aan 1 van de 4 investeerders

We stellen o.a. voor om het embargo op te heffen

Hallo,

Dank voor jullie reactie.

Natuurlijk willen we graag met jullie meedenken.

We hebben nog geen antwoord gehad op onze vragen, maar we gaan er van uit dat het dus inderdaad een informatieavond betrof en dat het embargo geen toepassing meer behoeft.

Hartelijke groet,
Romano, Richard en Peter