Voortgang

19 november 2021 Brief aan regisseur buitengebied

Geachte,

Wij schrijven deze brief naar U naar aanleiding van een schrijven van een gemeenteambtenaar waarin zij een antwoord gaf op onze brieven naar de wethouders.

In haar schrijven noemde zij U in Uw functie als regisseur buitengebied; tevens stelde zij, dat wij met een aantal van onze vragen de mogelijkheid hadden om met U in gesprek te gaan.

Wij, de Werkgroep KCR, hebben in 2018/2019 namens de inwoners van ‘ons’ gebied een gebiedsvisie geschreven en aangeboden aan de gemeenteraad van Meierijstad. De gebiedsvisie was nodig, omdat er ontwikkelingen waren die zouden kunnen leiden tot grootschalige bebouwing in de landelijke omgeving. De visie is gebaseerd op feiten, uitgewerkt op diverse deelgebieden, en later voor de gemeente vertaald naar de ‘spaken’ van “het rad van Meierijstad”.

Indien u ons rapport niet kent, kunt u dit lezen op onze website kcrgebiedsvisie.nl

Er zijn op dit moment belangrijke ontwikkelingen gaande binnen het KCR-gebied; te noemen zijn de bouw van 104 woningen op Kinderbos Noord, en de plannen rondom de Hoeve Arbeidslust door de investeerders. Onze werkgroep wil graag via de gemeente betrokken blijven bij deze ontwikkelingen en participeren in de voorbereidingsfase van deze projecten.

Daarnaast stond deze week in DeMooiRooiKrant een artikel dat ingaat op de kwaliteitsimpuls die de gemeente wil geven om leef- en woonomgeving te verbeteren; hier is specifiek de omgeving van de Ollandseweg genoemd.
Wij vinden dit verrassend, omdat deze weg dwars door ‘ons’ gebied loopt en wij onlangs nog hebben gevraagd aan de wethouder om betrokken te worden bij ontwikkelingen t.a.v. ons leef en woongebied.
Dit ook in het licht van de Omgevingswet en de door de gemeente op te stellen omgevingsvisie.

Om toe te lichten hoe onze betrokkenheid eventueel vorm zou kunnen krijgen stellen wij het op prijs om elkaar te ontmoeten, waarbij, wat ons betreft, op de agenda staat hoe we een opbouwende rol kunnen spelen in de genoemde ontwikkelingen.

Zou u een datumvoorstel willen doen voor deze bespreking?
Dit kan wat ons betreft op elke locatie plaatsvinden, zowel bij ons als op het gemeentehuis of in het bestuurscentrum.

Met hartelijke groet,
Namens Werkgroep KCR
Romano van der Meijden