Voortgang

19 november 2022 Brief naar gemeente inzake bouwplannen Kinderbos Noord

Allereerst willen wij je bedanken voor de uitnodiging en de duidelijke presentatie van bovengenoemd plan.

Zoals gevraagd onderstaand een opsomming van aandachtspunten ten behoeve van de verdere uitwerking van het plan.

Graag rekening houden met, of verwerken van onderstaande punten:

  • Te veel kavels voor de vrije sector; advies aan de gemeente om deze te verminderen en meer starterswoningen te realiseren.
  • De positie van het appartementengebouw (+/-30m1B x 16m1H) aan de zijde van Koningsvaren is ongewenst in verband met landelijke uitstraling van Koningsvaren; deze verplaatsen naar elders in het plan.
  • De brede groenstrook aan Koningsvaren doortrekken, zoals vanaf de straat Kinderbos is aangebracht.
  • Er is aangegeven dat er geen woning of plan ontsluiting zou komen aan Koningsvaren alleen t.b.v. fietsers of voetgangers. Wij gaan ervan uit dat de ontsluiting van de drie meest zuidwestelijke woningen aangepast wordt die nu wel een ontsluiten op Koningsvaren lijken te krijgen.
  • De meeste woonblokken staat oost-west ingetekend. Onwenselijk i.v.m. zonnepanelen Advies: de woningen kwartslag draaien.