Voortgang

2 mei 2022 Eerste reactie van de KCR-Werkgroep op de verslaglegging over de presentatie “Omgevingsdialoog gebiedsontwikkeling Land van Kien”

Hallo,

Dank voor het toegezonden stuk.

Wij (de drie mensen die KCR vertegenwoordigden) hebben inmiddels het verslag doorgenomen.

We willen vast laten weten dat wij in het verslag een aantal van de door ons gemaakte kanttekeningen niet terug kunnen vinden.

We zullen deze alsnog op papier zetten en terugkoppelen!

Met hartelijke groet,
Romano van der Meijden