Voortgang

2 mei 2022 Uitnodiging van Gemeente Meierijstad inzake deelname aan inloopavond

Uitnodiging van Gemeente Meierijstad inzake deelname aan inloopavond ‘Verbeteren kwaliteit buitengebied – ’t Laar en Ollandseweg’ .
Het is ons niet helemaal duidelijk wat het doel van het meedenken is, maar we willen natuurlijk betrokken zijn.

Kenmerk                    2070623
Datum                        2 mei 2022                Behandeld door
Verzenddatum          2 mei 2022                Bijlagen(n)  Geen

Onderwerp                Uitnodiging om mee te denken over ‘Verbeteren kwaliteit buitengebied’

Beste bewoner van Ollandseweg e.o.,

Hoe ziet het buitengebied van gemeente Meierijstad er in de toekomst uit? Dat willen we graag van u horen.
Het buitengebied van Meierijstad is in verandering. Zo zijn er o.a. de energietransitie, de woningbehoefte, de noodzaak beter voorbereid te zijn op hevige buien, de landbouwtransitie etc. Er zijn steeds meer agrarische ondernemers die stoppen of die de bedrijfsvoering veranderen, en bedrijfsgebouwen krijgen een andere functie of komen leeg te staan. Op basis van de nieuwste onderzoeken is de verwachting dat tot 2035 ongeveer 485.000 m2 leeg komt te staan.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat het buitengebied een fijne plek blijft om te wonen en te leven. Daarom werken we er voortdurend aan om de kwaliteit van ons buitengebied te behouden en te verbeteren.
Het gebied rond de Ollandseweg is een van de twee gebieden waar we nu op een nieuwe manier aan de slag gaan.
Het gebied rondom ’t Laar is het tweede gebied. Hier starten we hetzelfde proces.
We horen graag wat u belangrijk vindt in het buitengebied. Danm kunnen wij daar, als gemeente, zo goed mogelijk rekening mee houden bij toekomstige afwegingen en beslissingen.

Uw mening is waardevol.

U bent als bewoner van of nabij Ollandseweg, naast een direct betrokkene en belanghebbende, voor ons ook een ervaringsdeskundige en daarom betrekken we u graag bij deze ontwikkelingen.
Meedenken en meedoen kan op twee manieren.:
1) Op maandag 20 juni 2022 organiseren we een inloopavond waar we u graag voor uitnodigen.
Deze avond is vooral bedoeld om met andere belanghebbenden in gesprek te gaan. Op deze avond kunt u delen hoe u de toekomst van het buitengebied voor u ziet en daarover met elkaar in gesprek gaan. Mocht u vragen hebben, dan is dit daar ook een goede gelegenheid voor.
Er is volop ruimte voor ontmoeting en om met anderen van gedachten te wisselen. We eindigen de avond met een hapje en een drankje

Iedereen is welkom, maar we ontvangen wel graag van tevoren uw aanmelding. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren we  mogelijk nog een tweede avond.
Aanmelden kan tot 31 mei 2022 via www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl

2) Via de webpagina www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl  kunt u alvast uw mening geven op[ een interactieve kaart. Op deze kaart kunt u een locatie aanklikken en daarbij aangeven wat u waardevol, belangrijk of kansri