Voortgang

2 november 2022 Naar aanleiding van ons schrijven, waarin wij vragen om betrokkenheid bij projecten in ons gebied, bevestigt de Gemeente dat de Werkgroep KCR betrokken zal worden

Via de wethouders Rik Compagne en Jan Goijaarts kreeg ik de brief die u namens kerngroep KCR heeft gestuurd.
In de brief geeft u aan dat de kerngroep verheugd is over de verantwoordelijkheid die de gemeente Meierijstad heeft genomen ten aanzien van de woning-uitbreiding Kinderbos Noord en Heikant Noord.
U geeft verder aan dat u met de nieuwe eigenaren van hoeve Arbeidslust en ook met de stichting landschapspark Kienehoef communiceert om, indien nodig, uw invloed uit te oefenen met als doel zoveel mogelijk draagvlak van de bewoners te realiseren.
In dat kader zou u het op prijs stellen om betrokken te worden bij belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van KCR.

Met betrekking tot de woningbouw op Kinderbos Noord kan ik u laten weten dat vanuit de gemeente een “buurtdialoog” wordt voorbereid. We weten nog niet precies in welke vorm en wanneer die gaat plaatsvinden. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat u daar rechtstreeks voor wordt uitgenodigd.
Met betrekking tot planvorming Hoeve Arbeidslust hebben wij als gemeente een eerste verkennend gesprek gehad met de nieuwe eigenaren. Bij het eerste vervolggesprek zal vanuit de gemeente aangegeven worden dat u ons heeft laten weten dat u het op prijs stelt om bij ontwikkelingen betrokken te worden. Vanuit het college wordt ook gestimuleerd dat bij alle principe-verzoeken door aanvragers al met de buurt gesproken is.