Voortgang

2 september 2021 Telefonisch contact met Rob Jansen (Helden van Kien)

We worden gebeld door Rob, die ons, onder embargo meedeelt, dat de Hoeve Arbeidslust, met omliggende landerijen verworven is door een samenwerkingsverband tussen (…).

We bespreken o.a. dat aan de instandhouding van de hoeve een reëel verdienmodel ten grondslag moet liggen, maar dit verdienmodel dient dan de landschappelijke waarden van het gebied te respecteren.
Rob verzekert ons, dat wij betrokken zullen worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen.