Voortgang

20 juli 2020 uitnodiging van van Wanrooij cs

Op 20 juli deelde de heer Bosje ons mee dat we uitgenodigd zijn voor een presentatie van de nu voorliggende plannen op 31 augustus aanstaande