Voortgang

20 juni 2022 Bijdrage KCR-Werkgroep aan Inloopavond ‘Verbeteren kwaliteit buitengebied voor ’t Laar en Ollandseweg e.o.

We waren vertegenwoordigd op deze “inloopavond”
Aangezien het onduidelijk was wat van ons verwacht werd; hebben wij die avond onze opvatting over de transformatie van het buitengebied proberen samen te vatten in onderstaande stellingen.

Bijdrage KCR-Werkgroep;

  1. Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in het Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen -gebied.
  2. Recreatie en toerisme zijn leidend bij de verdere ontwikkeling van het Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen-gebied.
  3. Behoud en versterking van de historische ontginningsstructuur in het gebied en de daar aanwezige natuurwaarden.
  4. Lintbebouwing voorkomen langs de Ollandseweg zodat de zichtlijnen naar het achterliggende open gebied behouden blijven.
  5. Toelaten van een beperkt aantal woningen die passen in de omgeving en geen afbreuk doen aan de uitstraling van het landelijk gebied.
  6. Afwenden bedreiging 300 extra bouwlocaties in ons gebied, terwijl Heikant Noord hiervoor bestemd is .