Voortgang

21 januari 2020

Wij zijn op deze uitnodiging ingegaan, en hebben op 21 januari een presentatie gehouden voor het college, dat volledig vertegenwoordigd was.

Na de presentatie, die ongeveer een uur duurde, was iedereen complimenteus, en had men respect voor het diepgaande en doorwrochte rapport.

De burgemeester was ook die mening toegedaan en verzocht ons tenslotte om te bestuderen of het mogelijk was in een aantal vragen te formuleren wat wij van de raad verwachtten; wat willen wij dat de raad gaat doen met ons rapport?

We hebben beloofd dit te zullen doen. (De vragen worden later in deze rapportage vernoemd)