Voortgang

21 mei 2021 Duidelijkheid via persbericht Gemeente Meierijstad ‘Actieplan Woningbouwoffensief Meierijstad’

Dit Actieplan heeft als voornaamste doel het aantal woningen dat jaarlijks in de Gemeente Meierijstad gebouwd wordt, te vergroten. Terwijl er tot nu toe jaarlijks gemiddeld zo’n 400 woningen gebouwd werden, wil de gemeente dat voor minstens de komende acht tot tien jaar verhogen tot minimaal 600 nieuw te bouwen woningen per jaar. De reden hiervoor zijn de meest recente bevolkingsprognoses die de provincie in 2020 heeft uitgebracht.

In de Woonvisienota (2018) werd nog uitgegaan van een toename van 3.940 woningen in de periode 2018 tot 2028. Maar dat cijfer is achterhaald. Op grond van de provinciale prognoses voor de periode 2020-2040 wordt namelijk uitgegaan van 5.750 extra woningen die de gemeente Meierijstad dan nodig heeft.

Na 2040 zal de vraag naar woningen nog verder stijgen. Dat komt door toename van het aantal inwoners en ook door maatschappelijke veranderingen: huishoudens worden gemiddeld steeds kleiner en er komen meer eenpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn extra woningen nodig voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Door het verhogen van het bouwtempo verwacht Gemeente Meierijstad de aantallen woningen waar, volgens de prognose, behoefte aan is, in minder tijd te realiseren: niet pas in 2040, maar minimaal vijf jaar eerder. Om dat doel te bereiken, gaat de gemeente de programmering van de woningbouw anders aansturen. Gemeente Meierijstad wil zelf het eigendom verkrijgen over geschikte bouwlocaties en het traject van bouwaanvragen scherper aansturen. Want als de gemeente een bouwlocatie in eigendom heeft, kan ze óók bepalen welke typen woningen daar beschikbaar komen. De gemeente gaat dus actief grondbeleid voeren en woningen waar behoefte aan is, worden vervolgens bij voorkeur gerealiseerd op locaties waar de gemeente een grondpositie heeft verworven.