Voortgang

21 mei 2021 Geen grootschalige woningbouw ten westen van Kinderbos/Koningsvaren

(onze interpretatie van persbericht gemeente)

Behoud en verdere versterking van het landschappelijk karakter van het gebied ten westen van Kinderbos/Koningsvaren is in de KCR-gebiedsvisie een kernelement. Ook in het gemeentelijk concept over het Parkgebied Kienehoef (zie: 19-01-2021) wordt aan dit deel van het KCR-gebied grote waarde gehecht. Daar dienen landschappelijke en recreatieve waarden voorop te staan, zo is in de concepttekst te lezen. Het waren nog wensen – zekerheid was er toen nog niet.

Maar dat veranderde eind mei. Toen maakte de Gemeente via de lokale en regionale pers bekend  dat het gebied grenzend aan de Heikampenweg aangewezen is als locatie voor grootschalige woningbouw. De woningbouwopgave waaraan ook Sint-Oedenrode een bijdrage moet leveren, zal dus de komende jaren daar gaan plaatsvinden.
Hiermee is een belangrijke voorwaarde vervuld om het gebied rondom de monumentale hoeve Arbeidslust met zijn zandpaden en lanen in stand te houden en nóg aantrekkelijker te maken.

Wél gaat er woningbouw plaatsvinden op de voormalige Gemeentewerf tussen Zwembadweg en Koningsvaren (Kinderbos-Noord). Ook het parkeerterrein aan de Zwembadweg is hierbij betrokken.

Een bouwplan voor deze locatie is nog niet beschikbaar. Hoe dit plan er uit komt te zien, is wèl van groot belang. Want voorkómen moet worden, dat het fraaie zandpad Koningsvaren – een door velen heel  geliefd wandelpad – aan aantrekkelijkheid zou verliezen. Een groenstrook met bomen en struiken hoort de toekomstige bebouwing daar aan het oog van wandelaar en ruiter onttrekken. De ontsluiting van Kinderbos-Noord zal overigens via de Zwembadweg verlopen, zodat Koningsvaren in elk geval een zandpad blijft.