Voortgang

22 augustus 2022 Overleg tussen de initiatienemer van “Het land van Kien” en het dagelijks bestuur van de werkgroep KCR

Op maandagavond 22 augustus heeft overleg plaatsgevonden tussen de kerngroep van de werkgroep KCR en de initiatiefnemers in de plannen m.b.t. hoeve Arbeidslust/”het Land van Kien”.

Enerzijds omdat de initiatiefnemers van het “Land van Kien” niet gelukkig waren met de teksten op de website van KCR , anderzijds omdat de werkgroep van mening was dat zij niet voldoende betrokken was bij de voortgang van de planontwikkeling .

Nadat de situatie indringend besproken was constateerden partijen dat er in de loop der tijd wederzijds misverstanden waren ontstaan.
Deze hebben uiteindelijk geleid tot een situatie van wederzijds onbegrip.

Met een stevige discussie werd de lucht geklaard , en hebben beide partijen besloten een nieuwe start te maken, waarbij wederzijds vertrouwen de basis vormt.
Dat bekent niet dat we beiden de verwachting hebben dat we het overal helemaal over eens zullen zijn, een verschil van inzicht kan daarbij helpen tot meer acceptabele , eventueel aangepaste oplossingen te komen.

In een volgende bijeenkomst , eind oktober, stellen we gezamenlijk een proces vast wat de toekomstige overlegstructuur en de daarbij behorende communicatiestroom regelt.
We zullen t.z.t. via onze website verslag doen over de voortgang van de samenwerking.