Voortgang

22 juli 2021 Brief van KCR-Werkgroep aan voorzitter Stichting Streekpark Kienehoef (Arthur Frieser)

Sint-Oedenrode, 22 juli 2021.

Dag Arthur,
Ik schrijf je deze mail vanwege je functie als voorzitter van Stichting Streekpark Kienehoef.
Ikzelf schrijf als initiatiefnemer van de groep mensen die samen met de bewoners van de wijken Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen een gebiedsvisie hebben geschreven voor ons leefgebied (KCR-Werkgroep). Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de bewoners, de gemeente en betrokkenheid van o.a. ondernemers in dit gebied, het Waterschap, etc.

Ik neem aan dat je van onze werkgroep hebt gehoord. Het door ons opgeleverde rapport kun je vinden op www.kcrgebiedsvisie.nl
Onze werkgroep stelt zich ten doel de consequenties en wensen voor onze leefomgeving, die in ons rapport geconcludeerd zijn, zo veel als mogelijk, te implementeren. Naast acties richting gemeente om te bewerkstelligen, dat onze gebiedsvisie in de gemeentelijke Omgevingsvisie wordt opgenomen, zetten we ons nog voor een aantal andere zaken in, zoals een buurthuis voor de bewoners, behoud van het aanwezige groen c.q. waardevolle boomgroepen, en de instandhouding van Hoeve Arbeidslust. Dit alles in samenhang met de belangen van inwoners, ondernemers, grondbezitters, de gemeente, het waterschap etc. Voorwaardelijk hiervoor is het inrichten van een centrale regiefunctie.

Wij zoeken in dat kader graag de samenwerking met Stichting Streekpark Kienehoef, omdat wij weten dat die al een samenwerkingsverband heeft gevormd van een aantal ondernemers.

Op jullie website noemen jullie ‘krachtenbundeling’, en het ‘ontwikkelen van samenspraak met de samenleving’ als wezenlijke elementen in jullie activiteiten. Daarom stellen wij voor een overleg te arrangeren tussen het bestuur van jullie stichting en onze Werkgroep.
Onderwerp zou dan zijn wat wij als schrijvers van het rapport denken dat er aan ontwikkeling benodigd is, hoe jullie visie daarop is, en hoe we dat in samenwerking gestalte kunnen geven.

Met hartelijke groet,
Namens de KCR-Werkgroep,
Romano van der Meijden