Voortgang

22 oktober 2022 Brief naar gemeente inzake Herinrichting Ollandseweg

Woensdagavond 19 oktober was een aantal bestuursleden van KCR, aanwezig op de voorlichtings-/inspraakbijeenkomst betreffende de herinrichting van de Ollandseweg in de ‘Loop’r’ in Olland.

Voornaamste uitgangspunt bij de plannen, zoals die door de gemeente gepresenteerd werden, was de classificering van de Ollandseweg als  erftoegangsweg’, en de consequenties die dat heeft voor de mogelijkheden en beperkingen van de herinrichting.

Tijdens deze avond werd meteen duidelijk, dat veel aanwezigen bij deze classificering hun vraagtekens zetten, omdat de Ollandseweg veel meer gezien wordt als een ‘doorgangsweg’ voor verkeer van Sint-Oedenrode van en naar Olland, Liempde, Boxtel, Sint-Michielsgestel, enz.

Vragen die we daarom hebben, zijn:

  • Wie heeft bepaald dat het hier een ‘erftoegangsweg’ betreft (gemeente, provincie, derden)?
  • Welke criteria zijn daarbij gehanteerd?
  • Is er rekening gehouden met keuze van omrijdroutes door gebruikers van de weg, als deze classificering gehanteerd wordt?
  • Hoe definitief is deze classificering?

Alle andere opmerkingen over de herinrichting van de Ollandseweg zijn daaraan o.i. secundair, zolang bovenstaand uitgangspunt niet helder en definitief is.

Graag vernemen wij dan ook alsnog hoe het zit met deze classificering, alvorens we ons verder kunnen buigen over het voorstel voor herinrichting van de Ollandseweg.

In afwachting van uw antwoord een vriendelijke groet.
Namens KCR.