Voortgang

26 juli 2023 Bericht in MooiRooi krant: ‘Werkgroep KCR’ is voortaan ‘Stichting KCR’.

Sinds een aantal jaren is de ‘Werkgroep KCR’ actief in het kader van de gebiedsvisie voor het gebied ‘Kinderbos’, ‘Cathalijne’ en ‘Rijsingen’. Met de aanbieding in 2019 van een rapport aan de gemeente Meierijstad hebben zij de beleidsmakers duidelijk gemaakt wat die visie inhoudt, hoe zij de toekomst van dit stukje Rooi met een boeiende geschiedenis zien, wat zij vinden dat er gedaan kan worden, en wat zij liever niet zien. De belangrijkste statements van KCR zijn:

 1. Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische karakteristieken in het KCR-gebied.
  Afweging van deze waarden bij het eventueel zoeken naar bouwlocaties in het KCR-gebied.
 2. Bestaande symbiose tussen de belangen van bewoners, bedrijfs- en grondeigenaren is uitgangspunt bij de ontwikkeling van het KCR-gebied.
 3. Recreatie en toerisme zijn bepalend bij de verdere ontwikkeling van het KCR-gebied (zoals de gemeente dit gebied ook heeft aangemerkt).
 4. Versterking van de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement in Kinderbos en Cathalijne, o.a. door het creëren van een ontmoetingsplek.

Wilt u daar meer over weten kijk dan eens op www.kcrgebiedsvisie.nl.

Recent zijn er ontwikkelingen bij KCR die we u graag willen meegeven:

 • KCR was een werkgroep, maar is sinds maandag 17 juli een stichting. Na een traject waarin zij de voor- en nadelen nauwkeurig hebben onderzocht en gesprekken met de buurtadviseur van de gemeente Meijerijstad en natuurlijk met notaris mevr. mr. E.M. van Rosmalen van ‘SVN notarissen’, hebben ze in de lente van dit jaar besloten deze stap te zetten. Het geeft hen als gesprekspartner over de ontwikkeling van het gebied ‘Kinderbos’, ‘Cathalijne’ en ‘Rijsingen’ een formelere status, b.v. in de contacten met de gemeente. Om die status als gesprekspartner nog meer gewicht te geven hebben ze een klankbordgroep in het leven geroepen waarvoor zich ondertussen geïnteresseerden hebben aangemeld. Binnenkort is er een eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep waarin de stichting haar doelstellingen nog eens extra tegen het licht van de mening van de leden van de klankbordgroep zal houden .
 • Een tweede ontwikkeling is de samenstelling van het bestuur van de stichting. Romano van der Meijden, een van de initiërende oprichters van de Werkgroep KCR, heeft te kennen gegeven met zijn werkzaamheden voor KCR te stoppen. Daarom maakt hij geen deel meer uit van het bestuur van de Stichting KCR.
  Omdat hij eerder al  had aangegeven dat dat moment er aan zat te komen was er door het bestuur al gezocht naar aanvulling van het bestuur. En met succes. Dat betekent dat het bestuur van KCR nu gevormd wordt door:
  Peter van Esch (voorzitter), Frans Hulzink (secretaris), Ton van den Elsen (penningmeester), Ad van Dijk (algemeen bestuurslid) en Jeroen Paijmans (algemeen bestuurslid).

Met alle ontwikkelingen betreffende de ruimtelijke ordening en in het krachtenveld van belangen als gevolg van de landbouwproblematiek, de huizenbouw, de CO-2 problemen, het behoud van natuur, noodzakelijke ruimte voor recreatie, enz., binnen de gemeente Meierijstad, in de provincie Noord-Brabant, zal ‘Stichting KCR’ een bijdrage leveren aan de discussie die uiteindelijk moet leiden tot oplossingen waar de generaties na nu de vruchten van kunnen plukken.</