Voortgang

26 maart 2021 Telefonisch onderhoud met wethouder

Op 26 maart 2021 werd Romano van der Meijden gebeld door een wethouder (Volkshuisvesting):
Dit naar aanleiding van onze publicaties én om ons  te verzekeren, dat de Gemeente ons niet uit het oog was verloren. De wethouder complimenteerde ons nogmaals met ons rapport, en onze inzet en merkte vervolgens op, dat hij het oplossen van de woonopgave binnen Meierijstad een complexe opgave vond. Daarop antwoordde ik, dat wij, juist om die reden, hadden voorgesteld vooraf criteria te ontwikkelen, om op basis daarvan keuzes te maken.

De wethouder vroeg verder, of wij contact gehad hadden met ‘de ontwikkelaar’ , wat ik bevestigde, en voegde hieraan toe, dat dit contact sinds augustus 2020 stil lag, en ook dat het concept-plan er redelijk uitzag, althans beter, dan wanneer wij, als KCR-Werkgroep, ons niet actief hadden getoond. In dat verband wees ik óók op een opmerking van de ontwikkelaar, die van oordeel was, dat “aan bouwen in lijn met sociale prioriteiten (goedkoop, ouderen/jongeren) niets te verdienen viel”.

De wethouder benadrukte nogmaals, dat hij ons, vanwege onze  participatie en betrokkenheid, in beeld wilde houden. Ik heb hem daarop aangeboden eens om tafel te zitten met een delegatie van onze groep.
Hij zei dit “intern te zullen opnemen”, waarmee hij vermoedelijk doelde op de wethouder Ruimtelijke Ordening.
Het was een vriendelijk en open gesprek.