Voortgang

28 november 2022 Reactie op brief van projectmanager dd. 9 november

Uw email dd. 9 nov. ll. Inzake de Ollandseweg, is, zoals ik u heb laten weten, in onze bestuursvergadering besproken.
Het KCR-bestuur is hierbij tot de conclusie gekomen, dat de kwalificatie van de Ollandseweg als Erftoegangsweg (ETW), bij gebruikers van deze weg en m.n. bij de aanwonenden, gemakkelijk tot verwarring/misverstanden kan leiden.
Aanwonenden zouden, omwille van hun eigen veiligheid en ter vermindering van de geluidsoverlast (t.g.v. de diverse drempels), graag zien, dat er op de Ollandseweg max. 60 km/uur wordt gereden, zoals ook is voorgeschreven. Dan zouden al die drempels ook kunnen verdwijnen, menen velen, omdat die (vanwege de vele snelheidsoverschrijdingen) de aanwonenden buitengewoon veel overlast blijken te bezorgen.
Menigeen van deze aanwonenden verkeert nu, zo is ons gebleken, in de veronderstelling dat de voorgenomen aanpassing van de Ollandseweg zal leiden tot een substantiële afname van het doorgaand verkeer, verlaging van de rijsnelheid en een afname van het vrachtverkeer. De term ‘erftoegangsweg’ (b)lijkt bij hen, vermoedelijk, die verwachting gewekt te hebben.

De Ollandseweg zal – na de aanpassing ervan – een ETW zijn (blijven), maar dan wél een ETW:

  • mét fiets-/voetgangerspaden aan weerszijden  van deze weg;
  • mét de kwalificatie ‘voorrangsweg’ t.a.v. de wegen Kinderbos, Bobbenagelseweg en Hoogeind.

Dit zowel vanwege het gegeven dat de Ollandseweg nu eenmaal óók ontsluiting geeft naar Best, Olland, Boxtel en Liempde, en daarnaast ook vanwege het (onvermijdelijke) vrachtverkeer op deze weg (i.v.m. de diverse bedrijven die aan de Ollandseweg of de op deze weg uitkomende wegen, zijn gelegen).
Juist vanwege deze complexiteit is het wellicht raadzaam deze feitelijkheden uitdrukkelijk op de nemen in de verdere communicatie over de herinrichting Ollandseweg met de Rooise gemeenschap en in het bijzonder met de aanwonenden van de Ollandseweg.
Wat betreft het gedeelte van de Ollandseweg binnen de bebouwde kom, is het ook van belang automobilisten uitdrukkelijker dan nu het geval is, te attenderen op de al geldende maximumsnelheid van 30 km/uur. Verder lijkt het ons van belang de nu op dit deel van de Ollandseweg bestaande voorzieningen voor fietsers (apart gelegen fietspaden aan weerszijden van de Ollandseweg tot aan de rotonde Burgem. Van Rijckevorsel van Kessellaan/Koninginnelaan), omwille van de veiligheid, te handhaven.

Als bestuur van het Bewonerscollectief KCR houden wij de bewoners in het KCR-gebied (Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen) van ontwikkelingen in het gebied op de hoogte.  Daarvoor maken wij gebruik van onze site www.kcrgebiedsvisie.nl