Voortgang

29 juli 2022 Brief aan wethouders en gebiedsregisseurs

Omdat we ons zorgen maken dat we gepasseerd worden voor verder overleg met de investeerders, besluiten we een brief te sturen waarin we duidelijk uiteenzetten wat onze positie is met betrekking tot de plannen van de investeerders in “Land van Kien.
De brief is gericht aan de wethouders   

Als voorzitter van het bewonerscollectief werkgroep KCR (Kinderbos, Cathalijne, Rijsingen) richt ik dit schrijven aan U.
Wij maken ons zorgen over de plannen die investeerders in de gronden van “hoeve arbeidslust” op termijn wensen te ontwikkelen.
Ook voelen wij ons bewust genegeerd bij de ontwikkeling van de plannen, en de dialoog die daaromtrent gevoerd wordt.
Ik wil U in het kort schetsen hoe deze zorg is ontstaan.

Begin van dit jaar werd ik gebeld door 1 van de 4 investeerders met de mededeling dat zij de gronden verworven hadden. Hij polste of wij bezwaar hadden tegen enige bebouwing, waarop ik stelde dat een gering aantal woningen wat ons betreft bespreekbaar was.
Hij stelde dat wij volledig meegenomen zouden worden in de plannen als vertegenwoordigers van de bewoners en dat zij als investeerders nu de concept plannen aan het maken waren.
We werden vervolgens telefonisch uitgenodigd voor een informatieavond op 4 april 2022 bij de “helden van Kien”.
Deze avond werd door hen benoemd als informatief, de presentatie was verhelderend en verontrustend, dat laatste naar aanleiding van “de aap” die op het eind van de presentatie uit de mouw kwam; het gigantisch aantal woningen dat men in “fase 2” op een beperkt gebied wilde bouwen.
Aangezien men vooraf een Embargo op de info had gevraagd (wat ons op dat moment redelijk leek) hebben wij onze onvrede niet naar buiten gebracht.
Ook omdat ons die avond beloofd werd dat we binnenkort weer om tafel gingen zitten om “de diepte in te gaan”
Het verslag wat we gevraagd hadden bereikte ons niet na 1 week zoals ons beloofd was, maar pas op 2 mei 2022. (Bijlage 1)

Tot onze stomme verbazing werd de informatie nu Dialoog genoemd, en onze op- en aanmerkingen werden verzwegen!
Erger, in het verslag werd gesteld dat wij enthousiast waren over de plannen!!

We hebben op 9 mei 2022 formeel gereageerd via bijgesloten reactie. (Bijlage 2)
In het kort behelsde onze reactie:
-De avond was geen dialoog, maar een info avond
– fase 1 (zoals het eerste deel van hun presentatie genoemd werd) zag er in eerste instantie positief uit (de verbouwing tot B&B, de aanpalende woningen voor personeel met arbeids-beperking en kringloopboerderij worden positief ontvangen)
We hebben grote vraagtekens bij verkeersintensiteit en consequenties voor Koningsvaren en weg Kinderbos, het gebrekkige logistieke netwerk, de onderschatting van het aantal benodigde parkeerplaatsen, en de 50-70 woningen “wonen in het bos” genaamd.
-fase 2 was pas te realiseren na fase 1 en behelsde 150 tot 300 woningen!!
Wij hebben in onze reactie laten weten dat dit wat ons betreft volkomen onbespreekbaar was

Op 16 mei 2022 ontvingen wij een reactie van de investeerders waarin zij instemden met het feit dat het geen dialoog was, maar dat deze binnenkort zou plaatsvinden in de vorm van een workshop.
Op 17 mei 2022 reageren wij en stellen dat we graag meedenken, maar dat we het embargo niet meer zinvol achten
Dezelfde dag reageren de investeerders en vragen ons het Embargo te respecteren tot de bijeenkomst die zij in juni gaan organiseren.
Op 20 juni spreek ik 1 van de investeerder die namens de 4 investeerders met ons communiceert en vraag hem wanneer de verdere verdiepingsbijeenkomst/workshop georganiseerd gaat worden.
Hij antwoord dat hij snel met een voorstel datum zal komen.

8 juli 2022 schrijven wij een mail waarin wij vragen wanneer de bijeenkomst nu plaats gaat vinden.
Tot onze verbazing schrijft men ons op 15 juli dat de bijeenkomst pas na de vakantie plaats kan vinden omdat men het dialoogboek aan het afronden is!

Wij zijn bezorgd omdat:

  • Wij vinden dat een deel van de plannen desastreus kunnen uitwerken voor ons gebied
  • Er een vertragingstactiek gehanteerd wordt in onze richting m.b.t. verder overleg/dialoog
  • De investeerders een groot aantal presentaties heeft gehouden m.b.t. hun voorgenomen plannen en van ons een embargo verwacht (wat wij vanaf heden niet meer na leven)
  • Men stelt in de afrondende fase te zijn van een dialoogboek en wij niet betrokken zijn bij die dialoog
  • Men het beleid van de gemeente om Heikant Noord te bestemmen voor grootschalige bouwconcentraties lijkt te negeren
  • Dat nieuwe website “land van Kien” een misleidend beeld geeft van de plannen om een nieuwe woonwijk te realiseren.
  • Wij in ons rapport (zie KCRgebiedsvisie.nl) duidelijk motiveren wat de waarde van het betroffen gebied is, en dat de bestemming in de richting landelijk/recreatief ontwikkeld dient te worden.

Wij hopen dat we bij deze ons standpunt ten aanzien van de plannen van de investeerders duidelijk hebben gemaakt.

Namens Werkgroep KCR
Romano van der Meijden