Voortgang

29 juli 2022 Mail aan 1 van de 4 investeerders

Na lang nadenken sturen wij op 29 juli onderstaande mail als antwoord op hun mededeling dat de “bijeenkomst om verder te praten” voor de zoveelste keer doorgeschoven zou worden
We willen ons niet meer aan het Embargo houden en verklaren ons vrij om ons niet meer aan het embargo te houden.

Beste investeerder, (voornaam verwijderd)

Een identieke vraag (is het verslag doorgestuurd naar niet aanwezigen op de meeting?) hebben we aan jullie gesteld in onze mail van 9 mei als reactie op verslag van de info avond.
Op deze vraag hebben wij nooit een antwoord gekregen!

Nu schrijf je dat je bezig bent met de afronding van een dialoogboek!
Betekent dat, dat wij als bewonerscollectief niet betrokken worden in die dialoog?

Wij hebben tot nu toe niets verzonden of gebruikt
We hebben op 4 april een tijdelijk embargo op de presentatie afgesproken, welke we tot nu toe hebben gerespecteerd. Er zou een vervolgbijeenkomst door jullie georganiseerd worden, kort na de presentatie, later verschoven naar begin juni.
Zoals jullie zelf melden in jullie mail van 17 mei: ”Graag dus tot die tijd vertrouwelijk met de gemailde informatie omgaan”

Nu lijkt het dat min of meer verwacht wordt dat wij een stilzwijgen zouden betrachten in lijn met het uitstellen van de bijeenkomst/workshop of hoe de volgende bijeenkomst zal heten. Dat is niet langer reëel te noemen.
Vooral omdat jullie in het eerste verslag van de info avond waarop wij gereageerd hebben doorklinkt dat wij het eens zouden zijn met jullie plannen, dat is expliciet onjuist.
Dat hebben wij ook aangegeven in onze reactie op jullie verslag van de informatieavond.

We hebben ons keurig gehouden aan de door jullie gewenst “stilte”.

Wij achten ons vanaf heden niet meer gebonden aan een embargo, mede omdat jullie zelf jullie plannen aan vele groepen hebben gepresenteerd en bijna half Rooi ze kent.
Om te voorkomen dat men denkt dat wij als KCR het eens zijn met de tot nu toe gestelde doelen zullen wij onze mening kenbaar dienen te maken.

Wij zouden het overigens op prijs stellen als wij een antwoord mochten krijgen op de vraag die onze reactie van 9 mei staat: sic “Verder willen wij graag weten of het verslag dat wij toegezonden hebben gekregen, ook verstuurd is naar mensen die niet aanwezig zijn geweest op de vergadering” wat ik nu toe zou willen voegen is, en naar welke partijen/instanties was dat dan?

Ten aanzien van de vraag t.a.v. van Wanroij en Kinderbos Noord, weten wij alleen wat we al wisten. Er komen 103 huizen welke in 3 fasen gebouwd gaan worden. Fase 1 was gepland in 2023.

Hartelijke groet,
Namens werkgroep KRC