Voortgang

31 januari 2023 Brief van Gemeente Meierijstad met aanvullingen op informatie, verstrekt op de inloopavond van 11 november jl

De belangrijkste informatie is dik gedrukt weergegeven.

Onderwerp: informatie aangevraagde vergunning Zwembadweg in verband met tijdelijke opslag grond/zand en bestratingsmaterialen en aanvulling op verslag sessie 1.
Beste heer, mevrouw,

Op 11 november 2022 bent u bij de gemeente te gast geweest op een inloopavond/buurtdialoog over de plannen voor woningbouw aan de Zwembadweg/Koningsvaren.

We hebben u de presentatie en de verslagen van de avond eerder toegestuurd.

In het verslag van sessie 1 staat op bladzijde 2 de vraag “Wat is de max. hoogte?” Het antwoord daarbij is “3 bouwlagen: zou ongeveer 9 meter zijn”. De vraag wat is de maximum bouwhoogte (en het antwoord daarop), had betrekking op het appartementengebouw. Dat is echter niet duidelijk in het verslag terecht gekomen. Aanvullend daarop: bij woningen is een hoogte onder meer afhankelijk van de woningdiepte en de dakhelling. Daarbij is nog niet aan te geven wat de maximum hoogte zal zijn.

Tevens willen wij u nog informeren over het volgende:

De gemeente wil het nu braakliggende terrein aan de Zwembadweg/Koningsvaren graag (tijdelijk) gebruiken voor het opslaan van grond/zand en bestratingsmaterialen. Hiervoor is door de gemeente een aanvraag ingediend.

Een gedeelte van de opgeslagen grond/zand kan t.z.t. eventueel worden gebruikt voor het ophogen/op peil brengen van de gronden waar gebouwd gaat worden.

Op het moment dat we de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure gaan zetten, zullen wij u daarover per mail informeren.