Voortgang

31 januari 2023 Naar aanleiding van het artikel in De Mooi Rooi Krant waarin een raadslid zegt het burgerinitiatief van de KCR-Werkgroep niet te kennen

Naar aanleiding van het artikel in De Mooi Rooi Krant waarin een raadslid zegt het burgerinitiatief van de KCR-Werkgroep niet te kennen, hebben wij onderstaande brief naar alle “nieuwe” raadsleden en collegeleden gestuurd

Brief aan “nieuwe’’ raadsleden en wethouders gemeente Meierijstad.

Aan: “Nieuwe” raadsleden en wethouders gemeente Meierijstad.

Onlangs heeft een nieuw raadslid een interview met de MooiRooiKrant gehad (ed. 11 jan jl., p. 16).
Daarin stelde hij nog nooit van het burgerinitiatief “Omgevingsvisie KCR”(Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen) te hebben gehoord. Dat heeft ons, als Werkgroep KCR, aan het denken gezet
Wij kwamen tot de conclusie dat ons initiatief, niet bekend is bij raadsleden en wethouders die de vorige bestuursperiode niet hebben meegemaakt.

Deze brief heeft als doel U (nieuwe leden van College en Raad) bekend te maken met ons Burgerinitiatief.

In het kort de voorgeschiedenis hiervan:
In 2019 ontmoette een groepje inwoners elkaar op een buurtfeest.
Het nieuws was, dat de laatste eigenaren van de monumentale hoeve Arbeidslust (Ollandseweg, Sint-Oedenrode) waren overleden, en dat er geruchten rondgingen over verkoop en grondtransacties: de erven van hoeve Arbeidslust zouden die met omliggende gronden willen verkopen aan een projectontwikkelaar!

We besloten – op basis van de participatieparagraaf in de Omgevingswet – te anticiperen op de komst van de wet ‘Omgevingsvisie’ en zijn met een werkgroep van 11 mensen aan de slag te gaan op basis van de BREEAM-methodiek. (BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen en is ontwikkeld door advies- en onderzoeksbureau BRE (Building Research Establishment) uit het Verenigd Koninkrijk. BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method.)
Dit deden we in samenwerking met de Gemeente, die ons ten dienste heeft gestaan bij vragen die wij hadden tijdens ons onderzoek.
Onze – toen nog – voorlopige bevindingen hebben wij aan de inwoners en de bedrijfs- en grondeigenaren in het KCR-gebied gepresenteerd in 6 bijeenkomsten in de ‘Helden van Kien’.
Hun op- en aanmerkingen hebben wij daarna in een uitgebreid rapport verwerkt. Dit rapport is begin 2020 gepubliceerd (zie: www.kcrgebiedsvisie.nl).

We werden uitgenodigd door het College, (nog vóór de publieke bekendmaking!) om aan hen een presentatie te geven (zie: https://www.kcrg