Voortgang

31 januari 2022 Voortgangsrapport wat bij alle bewoners van het KCR gebied (Ruim 570 huizen) in de brievenbus is bezorgd.

De bedoeling was om dit persoonlijk te doen maar dit was gegeven het Omikron virus niet mogelijk.

KCR-Gebiedsvisie – hoe staat het ermee en hoe verder?                             

Februari 2022                                                                                                 Voortgangsbericht no. 2 

Beste bewoners van Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen,

Dit voortgangsbericht hadden we graag persoonlijk aan U overhandigd.
Maar wij vonden het niet verstandig om U, en onze groepsleden, bloot te stellen aan het risico van een eventuele besmetting met het Omikron-virus.

Door de Coronacrisis heeft U misschien gedacht dat de Werkgroep KCR-gebiedsvisie in ruste was.
Niets is echter minder waar! We hebben regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten gehad om de bevindingen in ons rapport vorm te laten krijgen.

Samen met U en andere belanghebbenden hebben we met onze KCR-Gebiedsvisie aan de Gemeente kenbaar gemaakt wat wij zien als een wenselijke inrichting van het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen.
Als U – in detail – op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, ga dan naar onze website www.kcrgebiedsvisie.nl. Wanneer U op de openingspagina op ‘Voortgang’ klikt, kunt U lezen waar we vanuit de KCR-gebiedsvisie mee bezig zijn geweest.
En U kunt dan óók zien waar we nu mee aan de slag zijn. Er is al heel wat bereikt, maar er moet nog het nodige gebeuren.

In deze nieuwsbrief zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode kort weergegeven:

  • geen grootschalige woningbouw in het KCR-gebied;
  • bouwplannen Kinderbos Noord;
  • Hoeve Arbeidslust met omliggende gronden krijgt ’n nieuwe bestemming;
  • samenwerking met Stichting Streekpark Kienehoef, Stichting Het Roois Landschap en met de eigenaren van Hoeve Arbeidslust;
  • start van crowdfunding om de kosten van onze activiteiten te kunnen betalen.