Voortgang

31 maart 2022 Mailbericht van de buurtadviseur van de gemeente aan KCR-Werkgroep

Beste Romano,

Afgelopen maandag (28 maart) spraken wij elkaar over de brief die de werkgroep KCR heeft gestuurd naar de burgemeester.

In de brief geven jullie aan graag in een vroeg stadium betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen in het KCR-gebied.

Verder geven jullie aan dat de werkgroep de komende jaren blijft bestaan vanwege aanstaande, belangrijke ontwikkelingen in het KCR-gebied.

Ook uiten jullie je zorgen over jullie ‘bekendheid’ binnen de ambtelijke organisatie en betrokkenheid bij integrale gebiedsontwikkeling.

Gesprek januari 2022

Omdat er in januari 2022 een gesprek heeft plaats gevonden met collega’s van atelier gebiedsontwikkeling, Lianne Vulders en Rien van Boxtel, kwam jullie brief voor hen als een verrasing.

Zowel Lianne als Rien geven aan dat zij de werkgroep duidelijk in het vizier hebben en dat zij jullie werkgroep betrekken bij ontwikkelingen in het KCR-gebied.

Daarbij is het goed om te weten dat wij per project / beleidsvraagstuk bepalen hoe we participatie vormgeven en op welk moment wij de belanghebbenden gaan betrekken. De tijd moet rijp zijn.

Natuurlijk wordt hierbij bekeken welke projecten integraal opgepakt kunnen worden.

Om het gevoel van betrokkenheid bij ontwikkelingen in het KCR-gebeid te vergroten wil ik voorstellen dat ik 1 keer per kwartaal contact met jou opneem om bij te praten.

Op voorhand zal ik inventariseren wat er speelt/ gaat spelen in het gebied.

Samen kunnen we dan bepalen of er aanvullende contacten/ gesprekken gewenst zijn met mijn collega’s.

Natuurlijk is tussentijds contact mogelijk als er sprake is van belangrijke ontwikkelingen. Het initiatief kan dan zowel bij de gemeente liggen als bij de werkgroep.

Graag hoor ik of jullie je kunnen vinden in dit voorstel.

Alvast dank voor de reactie.

Met vriendelijke groet,