Voortgang

5 december 2022 Voortgangsbericht van de Gemeente aan de deelnemers Informatiebijeenkomst ‘Vernieuwing Ollandseweg’: opzet van een speciale website.

Beste bewoner(s),

De gemeente Meierijstad gaat de Ollandseweg vernieuwen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. Om u op de hoogte te houden van de vorderingen is een speciale website opgezet:
www.iv-groep.nl/ollandseweg

Op de website staan algemene gegevens over het project en een kort verslag van de informatiebijeenkomst van 19 oktober 2022. Ook staat er een lijst met de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Eerste ontwerp gereed
Inmiddels hebben wij een eerste ontwerp voor de herinrichting gemaakt. In de informatiebijeenkomst op 19 oktober zijn door aanwezigen vele aandachtspunten aangedragen; en ook daarna in individuele gesprekken met omwonenden zijn zorgen en wensen benoemd. Die hebben we zo goed als mogelijk verwerkt in het ontwerp dat nu voorligt. Uiteraard binnen de randvoorwaarden van het project.

Vanaf dinsdag 6 december 2022 staat het eerste ontwerp op de website.. De website is interactief. Dat betekent dat u de mogelijkheid hebt om via de website uw reactie op het eerste ontwerp te geven. Dat kan t/m vrijdag 6 januari 2023

Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen wij uit op de website..

Inloopsessie op 24 januari 2023
Op dinsdagavond 24 januari 2023 organiseren we ook een inloopsessie. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging in de brievenbus. Tijdens de inloopsessie kunt u ook uw mening over het eerste ontwerp met ons delen. In het op deze inloopsessie getoonde ontwerp zijn dan al de opmerkingen die binnekomen tot 6 januari 2023 verwerkt.

Digitale nieuwsbrief
Wij raden u aan om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dat doet u door uw gegevens door te geven via het formulier op de website. Hiermee geeft u ons toestemming om uw emailadres te gebruiken om nieuwe zaken die op de website komen te staan, direct met u te delen.

Vragen?
We hopen dat u met plezier de website gaat gebruiken om goed op de hoogte te blijven én mee te denken. Zijn er vragen over dit project of de website dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Meierijstad, Gerrit Hasperhoven.
Dat kan per mail via ghasperhoven@meierijstad.nl of telefonisch via 06-22340354.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgmeester en wethouders
Namens het college