Voortgang

5 januari 2022 Versterking KCR-Kerngroep en KCR-Werkgroep

De KCR-Kerngroep heeft de heer Peter van Esch bereid gevonden de KCR-Kerngroep te versterken. Peter toonde zich hier graag toe bereid. Peter heeft uitgebreide ervaring in het voorbereiden, begeleiden, en realiseren van grootschalige bouwprojecten.
Wij zijn blij met deze versterking van de Werkgroep!
Peter woont op Kinderbos 6.