Voortgang

5 juni 2020

Op 5 juni presenteert de gemeente haar rapportage Woonvisie Meijerijstad, in deze visie wordt duidelijk dat in de huidige rapportage die loopt tot 2029 geen extra woningbouw buiten de genoemde gebieden die onderstaand weergegeven zijn plaats zullen vinden.

Onderstaand het deel van de rapportage die o.a. plannen in het KCR gebied weergeeft voor projecten groter dan 25 woningen. Voor het KCR gebied wordt alleen  “Koningsvaren” genoemd.(Kinderbos Noord)

Rond de vijfde juni bereikte ons ook het nieuws dat 1 van de leden van onze projectgroep zich aangesloten had bij de groep van van Wanrooij cs.

Rob Jansen (helden van Kien) had gezien dat zijn doelen het best gerealiseerd konden worden in samenwerking met de groep van Wanrooij. We waren verrast door dit nieuws en hebben Rob inmiddels mondeling laten weten dat hij nu een ander belang had dan de inwoners van het KCR gebied en dientengevolge geen deel meer uit kon maken van onze projectgroep. Rob had begrip voor onze beslissing .