Voortgang

6 februari 2020 gesprek met projectontwikkelaar/aannemer

Inmiddels was ons ter ore gekomen dat de projectontwikkelaar van Wanrooij gronden verworven had van de erven van Bree (grond ten westen van de wijk Kinderbos)

Die was inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan met het aannemersbedrijf van Stiphout, en we hadden vernomen dat zij wellicht een plan aan het ontwikkelen waren om de verworven gronden te gaan bebouwen.

Van Wanrooij en van Stiphout waren in 2019 uitgenodigd op onze informatieavonden en hadden deelgenomen aan een aantal andere vergaderingen die wij als bewoners belegd hadden i.v.m. de productie van ons rapport.

De uitnodiging die wij van hen ontvingen betrof de toelichting die zij wilden geven op hun eventuele plannen.

Na de ontmoeting en de inleiding werd duidelijk dat men verwachtte dat wij onze visie wilden presenteren; wij konden hier niet aan voldoen en stelden voor dit NA de beeldvormende avond te doen, dit omdat de gemeente partner was in ons onderzoek en wij hen eerst wilden inlichten.

Als teleurstellende reactie hierop was men niet bereid inzage te geven in eventuele plannen die zij hadden. We spraken af dat zij een nieuwe meeting zouden beleggen nadat wij gemeente en inwoners formeel hadden ingelicht.