Voortgang

7 december 2020 Commentaar Initiatiefgroep één dag te laat (op de door de gemeente gestelde “deadline” die niet aan ons was doorgegeven!)

De reactie van de Initiatiefgroep op de conceptversies van de ‘Foto van Meierijstad’ en de Milieueffectrapportage ontving de gemeente op 2 december 2020.
Terwijl de Initiatiefgroep zich gebogen had over de ‘Foto’ en de MER-rapportage, was de gemeente bezig geweest met het samenstellen van het document ‘Voorontwerp van de Omgevingsvisie Meierijstad’.

gemeente Meierijstad 7 dec. 2020 09:57

Hallo Romano, Richard en Paul,

Bedankt voor de moeite die jullie hebben genomen om een reactie op te stellen op het concept MER.
Alle reacties van betrokken belanghebbenden zijn voor ons waardevol.
Natuurlijk heb ik jullie document doorgestuurd naar mijn collega. Hij is betrokken bij het opstellen van het plan MER en druk bezig met de laatste puntjes van het voorontwerp van de omgevingsvisie. Deze twee trajecten lopen parallel.
We hebben dus besloten om te werken met een voorontwerp. Zo bieden we onze inwoners en stakeholders een mogelijkheid om te reageren op het voorontwerp. Daarmee hopen we de definitieve omgevingsvisie nog beter te maken.
Er is wel een maar: jullie reactie is binnengekomen op 2 december en op 3 december zijn alle documenten t.b.v. het voorontwerp omgevingsvisie gestuurd naar de portefeuillehouder voor bespreking.
Na akkoord worden ze klaargezet voor besluitvorming in B&W.
Dat betekent dat jullie reactie nog niet meegenomen kan worden in het voorontwerp. Natuurlijk neemt (…) jullie reactie zorgvuldig door en neemt jullie inbreng zo mogelijk mee in de nieuwe versie.
Verder kan ik jullie zeker aanraden om te reageren op het voorontwerp als deze binnenkort openbaar wordt gemaakt.
Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Buurtadviseur gemeente Meierijstad