Voortgang

8 augustus 2023 Bericht in Eindhovens Dagblad door Corrie Bekkers

bron: ED 08-08-2023 Corrie Bekkers.

Ollandseweg bij de kruising met de Zwembadweg. Links de oude situatie; rechts de nieuwe. © Ontwerpbureau Iv-Infra

Ollandseweg Sint-Oedenrode snel op de schop; met vrijliggende fietspaden

SINT-OEDENRODE – De reconstructie van de Ollandseweg komt in zicht. Ontwerpbureau Iv-Infra maakte in opdracht van de gemeente Meierijstad een ontwerp met een vrijliggend fietspad zo glad als een biljartlaken en een rijbaan die aan alle veiligheidseisen voldoet.

Het traject loopt vanaf de rotonde aan de Koninginnelaan tot aan de rand van de Ollandse bebouwing: ter hoogte van de Schootsedijk. Buiten de bebouwde kom geldt voor automobilisten een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom gaat de snelheid terug van vijftig naar dertig.

De rijweg binnen de bebouwde kom bestaat uit geluidsdempende klinkers en wordt vijf meter breed. Bij de drie kruispunten ter hoogte van de Laan ten Rode, Zwembadweg en Korenlaan komen plateaus om oversteken veiliger te maken. De rijbaan krijgt geen drempels meer.

Comfortabel fietspad

Vooral het fietspad is hard toe aan een opknapbeurt. In het verleden kwamen er al diverse klachten over de slechte staat. In het oorspronkelijke ontwerp was ervoor gekozen om fietsers in bebouwde kom op de rijbaan te laten fietsen. Na inspraak met omwonenden krijgt de hele weg vrijliggende fietspaden.

Lees verder onder de illustratie over de planning van de werkzaamheden

Ollandseweg ter hoogte van Oranje Nassaulaan. Links de oude situatie, rechts de nieuwe. © Ontwerpbureau Iv-Infra

Het is de bedoeling om zogeheten easypath-fietspaden aan te leggen. Dit zijn fietspaden die gemaakt zijn uit prefab betonnen elementen die onderling gekoppeld worden. Zo ontstaat er een comfortabel glad fietspad dat bovendien bestand is tegen opdruk door boomwortels. De meeste bomen langs de Ollandseweg blijven staan; waar nodig worden ze gekapt of verplaatst.

Direct na de bouwvakvakantie op 22 augustus start de aanbestedingsprocedure. Omdat de werkzaamheden vele miljoenen kosten, dient de Europese aanbestedingsprocedure gevolgd te worden. Dit vergt enige tijd. Iv-Infra gaat ervan uit dat er half november een informatiebijeenkomst is met uitleg van aanpak en planning.